top of page
top-banner4_03084836.jpg

คุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรงรวม
50 โรค ด้วยวงเงินสูงถึง 3 ล้านบาท

เบี้ยคงที่ เริ่มต้นแค่วันละ 4 บาท
สมัครง่าย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

BLA-LDP-destop-2043016_edited_edited_edi

"สุขภาพ สุขสันต์" คุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรงรวม 50 โรค

 • ประกัน "สุขภาพ สุขสันต์" คุ้มครองครบกว่า 40 โรคร้าย จาก กรุงเทพประกันชีวิต
  ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” (BLA Happy Health) คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรง ขอแนะนำ ความคุ้มครองด้านสุขภาพที่จะเป็นตัวช่วยรองรับความเสี่ยงปัญหาโรคร้าย กับ ประกันสุขภาพ สุขสันต์ (BLA Happy Health) จาก กรุงเทพประกันชีวิต ประกันที่ให้ความคุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ รวม 50 โรคร้าย พร้อมวงเงินผลประโยชน์สูงสุด 3,000,000 บาท พร้อมผลประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับ โดยในความคุ้มครองของแผนประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” จะครอบคลุมทั้งหมด 8 กลุ่มโรคร้าย ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 โรคมะเร็ง และเนื้องอกในร่างกาย โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor) มะเร็งทรวงอกระยะเริ่มต้น (Carcinoma in Situ Breast) จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น (Carcinoma in Situ Cervix) จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท กลุ่มที่ 2 โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะภายในช่องอก กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack) การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve) โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery) โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other Serious Coronary Artery Diseases) การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta) โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease) โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension) การขยายหลอดเลือดหัวใจหรือการใช้สายสวนอื่น (Angioplasty and Other Invasive Treatment For Coronary Artery Disease) จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท กลุ่มที่ 3 โรคที่เกี่ยวกับเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง และการทำงานของระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) โรคระบบประสาท มัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State) ผ่าตัดสมอง (Brain Surgery) โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) ภาวะโคม่า (Coma) โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis) โรค Myasthenia Gravis (MG) โรค Acquired Hydrocephalus Requiring an External Shunt : จ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท กลุ่มที่ 4 โรคที่เกี่ยวกับไต ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure) โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease) กลุ่มที่ 5 โรคที่เกี่ยวกับตับ และอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure) ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis) กลุ่มที่ 6 โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดซิสเต็มมิค ลูปูส อิริ เธมา โตซูส (Systemic Lupus Erythematosus or SLE) โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation) การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech) การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing) ตาบอด (Blindness) ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis) โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma) กลุ่มที่ 7 โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และภาวะทุพพลภาพรุนแรง การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma) แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn) การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and permanent disability - TPD) เจ็บป่วยจนสิ้นชีวิต / การเจ็บป่วยรุนแรง (Terminal Illness) การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Living) การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple root avulsions of Brachial Plexus) กลุ่มที่ 8 โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้ออย่างรุนแรงในอวัยวะต่าง ๆ สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis) โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis) โรคเอดส์จากการถ่ายเลือด (Aids Due to Blood Transfusion) โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) โรควัวบ้า (Creutzfeldt-Jacob Disease (Mad Cow Disease))
 • ทำไมต้องเลือก ประกัน "สุขภาพ สุขสันต์"
  ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” ความคุ้มครองด้านสุขภาพที่คุณควรเลือก ประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงแต่ละแบบ ก็จะมีแผนความคุ้มครอง, ข้อเสนอ, เงื่อนไข และราคาเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคุณสามารถเลือกพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ รวมถึงความต้องการส่วนบุคคล ว่าต้องการความคุ้มครองด้านใดเป็นพิเศษ จะได้เลือกแผนความคุ้มครองได้เหมาะสมที่สุด แผนความคุ้มครองจาก ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพ โรคร้ายแรงต่างๆ เรื่องของผลประโยชน์ที่ให้แบบเต็มที่ไม่มีกั๊ก และสิ่งที่น่าสนใจ จน rabbit finance อยากแนะนำ ได้แก่ คุ้มครองครอบคลุม 50 โรคร้ายแรง ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคร้ายแรงที่มักพบบ่อยในคนไทย รวมถึงโรคมะเร็ง ที่เป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ ที่พบมากในคนไทย รวมทั้งหมด 50 โรค วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท และมอบความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท ทุกแผน เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ ผู้เอาประกันสามารถเลือกระยะเวลาในการคุ้มครองได้ โดยมีทั้งแบบ 25 ปี หรือ 15 ปี เลือกได้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับความเสี่ยงโรคร้าย เพิ่มความอุ่นใจให้แก่คุณ ชำระเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน ผู้เอาประกันอายุ 20-55 ปี ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” มีแผนความคุ้มครองให้เลือกทั้งหมด 4 แผน ได้แก่วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท, 2,000,000 บาท, 1,000,000 บาท และ 500,000 บาท รับความคุ้มครองชีวิต วงเงิน 50,000 บาท ทุกแผนความคุ้มครอง ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี (เฉลี่ยเริ่มต้นเดือนละ 119 บาท) ง่ายต่อการวางแผนการเงิน ลดหย่อนภาษีได้ สำหรับเบี้ยประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” นั้นสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพบางแผนนั้น ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนที่จะรับความคุ้มครอง ซึ่งหลายคนอาจเป็นกังวลว่าจะไม่สามารถรับความคุ้มครองได้ แต่สำหรับประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” นั้น ให้คุณรับความคุ้มครองได้ง่ายๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 4 ข้อ เบี้ยประกันคงที่ เบี้ยประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” มีราคาเบี้ยประกันที่คงที่ ไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุของผู้เอาประกัน เริ่มสมัครที่อายุเท่าใดก็จะได้จ่ายเบี้ยประกันในจำนวนเท่านั้นไปตลอดจนครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน ความคุ้มครองจาก ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” เป็นความคุ้มครองแบบ “เจอ-จ่าย-จบ” เมื่อผู้เอาประกันได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในแผนความคุ้มครอง รับเงินก้อนตามวงเงินคุ้มครองในกรมธรรม์ เพื่อใช้ในขั้นตอนการรักษาพยาบาล และเป็นเงินทุนสำรองสำหรับดำรงชีวิต (คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง หลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา และไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนรับความคุ้มครอง) ทำไมเราจึงควรทำประกันโรคร้ายแรง? เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม อุ่นใจยิ่งขึ้น เพราะความคุ้มครองจากประกันสุขภาพแบบทั่วไป จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของอาการเจ็บป่วยทั่วไป หรือเฉพาะโรคที่กำหนด แต่ประกันโรคร้ายแรง จะมีความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆ ที่ครอบคลุมหลายโรค โดยเฉพาะกับโรคที่มักพบผู้ป่วยบ่อยๆ ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย หากมีความคุ้มครองจากประกันโรคร้ายแรงมารองรับ ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินที่หนักให้เบาลงได้ ความเสี่ยงโรคร้ายอยู่รอบตัว เพราะการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนั้น เรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงมากมาย ทั้งความเสี่ยงอุบัติเหตุ, ความเสี่ยงเจ็บป่วย ไปจนถึงความเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศมากมาย และอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี ที่คนเราอาจเผลอสูดดมหรือนำเข้าร่างกายโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรคมะเร็งเพียงโรคเดียว ก็เป็นโรคในกลุ่มโรคร้ายแรงที่พบว่าคนไทยมีความเสี่ยงสูงถึง 40% แล้วยังมีโรคอื่นๆ อีกหลายโรคที่คนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ภาวะสุขภาพเรื้อรัง หากมีอาการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ยังคงต้องประคับประคองอาการและต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ยังต้องเผชิญกับภาวะสุขภาพเรื้อรัง แม้ว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายในการทำงานอย่างเต็มที่อย่างตอนที่ยังไม่ป่วยได้อีก ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรมีเงินจำนวนหนึ่งที่จะรองรับสิ่งที่ขาดหายไปในส่วนนี้ ประกันโรคร้ายแรง vs ประกันสุขภาพ หากมองเผิน ๆ หลายคนอาจจะคิดว่าประกันสุขภาพ กับประกันโรคร้ายแรง นั้นมีลักษณะความคุ้มครองที่คล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้ว มีความแตกต่างกันหลายจุด ทั้งในเรื่องของขอบเขตความคุ้มครอง ที่ประกันโรคร้ายแรงจะมีขอบเขตความคุ้มครองที่กว้างกว่า เบี้ยประกันมีราคาต่ำกว่า ที่สำคัญคือเบี้ยประกันจะไม่เรียกเก็บเพิ่มตามอายุของผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของประกันโรคร้ายแรง การมีความคุ้มครองจากประกันโรคร้ายแรง จะช่วยเติมเต็มแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ และ/หรือ ประกันสังคมที่คุณมีอยู่ โดยจะได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มเติมอีก เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายกับเรื่องจำเป็นอื่น ๆ
 • เงื่อนไข และสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกัน "สุขภาพ สุขสันต์"
  ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันฯ รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่คุณควรทราบและทำความเข้าใจก่อนรับความคุ้มครองก็คือเงื่อนไขในการรับความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันปกปิดความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทฯ มีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้ กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น เงื่อนไขสำคัญที่ผู้เอาประกันควรรู้ กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บให้ทั้งหมด กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ประกัน "สุขภาพ สุขสันต์"
  คำถามที่พบบ่อย (Q&A) เกี่ยวกับแผนประกัน "สุขภาพ สุขสันต์" ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาความคุ้มครองเพิ่มเติมดีๆ ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยดูแลความเสี่ยงปัญหาสุขภาพรวมถึงโรคร้ายแรง ขอแนะนำ แผนความคุ้มครองจากประกันโรคร้ายแรง จาก กรุงเทพประกันชีวิต หรือ ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยรองรับความเสี่ยง โดย rabbit finance ได้รวบรวมเอาคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” มาช่วยคลายข้อสงสัย และชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้สนใจที่ยังคงมีคำถาม เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด Q: เคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงมาก่อน แต่รักษาหายแล้ว สามารถทำได้ไหม? A: กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีอาการป่วยมาก่อน หรือมีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแต่รักษาหายแล้ว ความคุ้มครองในแผนประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” จะไม่คุ้มครองครอบคลุมอาการป่วยหรือโรคที่เป็นมาก่อน แต่จะมอบความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญาคุ้มครองของประกันภัย Q: ชาวต่างชาติ สามารถสมัครได้ไหม? A: สำหรับประกันโรคร้ายแรง “สุขภาพ สุขสันต์” จาก กรุงเทพประกันชีวิต รับคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันที่เป็นคนไทยเท่านั้น ยังไม่รับชาวต่างชาติ Q: บุตรหลานซื้อให้พ่อแม่ได้ไหม? A: สำหรับบุตรหลานที่ต้องการเลือกความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้กับบุพการี แนะนำว่าให้พามาสมัครด้วยตนเอง เพราะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครประกันโรคร้ายแรง “สุขภาพ สุขสันต์” สำหรับผู้สมัครที่ซื้อให้ตนเองเท่านั้น Q: เบี้ยประกันคงที่ คืออะไร? A: เบี้ยประกันคงที่ หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระในแต่ละเดือน ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ในราคาที่ต่างกันตามช่วงอายุ เช่น เริ่มรับความคุ้มครองตั้งแต่อายุน้อย จ่ายเบี้ยประกันราคานี้ แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อรับความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง ประกันสุขภาพโดยส่วนมากมักจะมีการเรียกเก็บเบี้ยประกันในลักษณะนี้ จะมีเบี้ยประกันภัยที่ “คงที่” หมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันซื้อประกันมะเร็งและเริ่มรับความคุ้มครองตั้งแต่อายุเท่าใด ก็จะได้ชำระเบี้ยประกันในราคานั้นๆ ไปตลอด แม้จะมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม จึงวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น Q: ไม่ตรวจสุขภาพ หมายถึง? A: ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นว่า ประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” นั้น จะมอบความคุ้มครองให้แก่ท่านโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ในกรณีนี้หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันไม่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ แต่จะมีการขอให้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย เนื่องจากการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาประวัติกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่ถืออยู่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือผู้ขอเอาประกันมีประวัติสุขภาพ ทางบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอให้ตรวจสุขภาพตามระเบียบบริษัทฯ Q: ประกันสุขภาพแบบไหนบ้าง ที่นำมาลดหย่อนภาษีได้? A: ประกันที่สามารถนำเบี้ยประกันมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ มีหลายรูปแบบ แต่ประกันสุขภาพแบบที่คุณจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ มีดังต่อไปนี้ ประกันสุขภาพของพ่อแม่ เบี้ยประกันสุขภาพที่ลูกซื้อให้พ่อแม่ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ในกรณีที่รายได้ของคุณพ่อ-คุณแม่ มีจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท/ปี โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ประกันสุขภาพของตนเอง บุคคลที่ทำประกันสุขภาพให้ตนเองและมีเบี้ยประกันสุขภาพอยู่ที่ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อนำมารวมเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตหรือเงินฝากแบบที่มีประกันชีวิตแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท โดยประกันสุขภาพรูปแบบที่สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ก็คือ ประกันที่ดูแลระยะยาว (Long term care) ประกันโรคร้ายแรง (Critical illness) ประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การเข้ารับการรักษาเนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ
bottom of page